คำแนะนำหลัง รักษารากฟัน

ข้อควรทราบและปฏิบัติภายหลังการรักษารากฟัน

  1. ภายหลังรักษารากฟัน โดยเฉพาะในครั้งแรก อาจมีอาการเจ็บได้บ้างใน 2-3 วันแรกและ จะค่อยๆ ดีขึ้นตามเวลา แต่หากมีอาการปวดเพิ่มขึ้นหรือบวม ให้รีบติดต่อทพ.
  2. ควรระมัดระวังในการใช้งานซี่ฟันที่รักษาราก สัปดาห์แรกหลังการรักษา ควรรับประทานอาหารอ่อนหรือเคี้ยวอาหารโดยใช้ฟันข้างที่ไม่ได้รับการรักษา และงดการใช้ฟันที่รักษาเคี้ยวอาหารแข็ง จนกว่าการครอบฟัน หรืออุดฟันถาวรจะเสร็จสมบูรณ์
  3. ระหว่างรักษารากฟันหากวัสดุอุดฟันชั่วคราวเกิดหลุดออกมาให้ผู้ป่วยรีบกลับมา หาทันตแพทย์เนื่องจากเชื้อโรคในช่องปากสามารถเข้าสู่ภายในคลองรากฟันได้
  4. การรักษาคลองรากฟันเป็นงานที่ต้องทำต่อเนื่อง ตามกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมหากผู้ป่วยละเลย ไม่มาตามวันนัด ฟันซี่นั้นอาจจำเป็นต้องถูกถอนออก

ติดต่อเราที่ ปุณณกัณฑ์ทันตแทย์

ปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา ทีมงานปุณกัณฑ์