3D SCAN

เครื่อง Scan iTero คือ เครื่องสแกนฟันและช่องปาก แทนการพิมพ์ปากแบบเดิม

  • ทำให้ขึ้นรูปฟันเพื่อการรักษาได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้น
  • ออกแบบและแก้ไขฟันด้วยไฟล์ดิจิทัล
  • สามารถสื่อสารปัญหากับคนไข้ได้อย่างชัดเจน
  • สามารถเห็นผลลัพธ์หลังจัดฟันใส Invisalign ล่วงหน้าได้
  • นอกจากนี้ยังสแกนฟันเพื่อ ทำครอบฟัน ครอบฟันบนรากเทียม และทำวีเนียร์บนผิวฟันได้อย่างแม่นยำ

ตัวอย่างงานพิมพ์ปาก เพื่อทำครอบฟัน

ติดต่อเราที่ ปุณณกัณฑ์ทันตแทย์

ปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา ทีมงานปุณกัณฑ์