ทันตกรรมสำหรับเด็ก

การเตรียมความพร้อมเด็กก่อนมาพบทันตแพทย์

ต้องพาเด็กน้อยมาพบหมอฟันจะทำยังไงดี ?

ความกลัวที่จะต้องเจอกับสิ่งใหม่ๆนั้นเป็นสิ่งที่สามารถพบได้ในเด็กทุกคน โดยจะมีการแสดงออกที่แตกต่างกันไป เช่น ร้องไห้ วิ่งหนี แต่ถ้าเด็กได้มีการเรียนรู้หรือมีการเตรียมความพร้อมก่อนก็จะทำให้ความกลัวลดลงได้ดังนั้นการพาเด็กมาพบหมอฟัน ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าทั้งผู้ปกครอง และเด็ก เพื่อให้การพบหมอฟันสามารถผ่านไปได้ด้วยดี

การเตรียมความพร้อมของผู้ปกครอง

Little cute baby girl cleaning her teeth with a toothbrush in the bathroom
  1. อย่าเอาเรื่องทำฟันมาขู่ให้เด็กกลัว เช่น ถ้าดื้อจะพาไปให้หมอถอนฟัน
  2. ควรมีผู้ปกครองไปด้วยอย่างน้อย 2 คน เพื่อให้คนหนึ่งดูแลเด็ก ส่วนอีกคนหนึ่งจะได้มีสมาธิคุยกับหมอ
  3. ระวัง!!!อย่าสัญญาในสิ่งที่คิดว่าจะไม่ทำตามสัญญา เช่น มาตรวจฟันอย่างเดียว
  4. ไม่แสดงความกลัวและกังวลใจที่จะต้องพาเด็กไปพบหมอฟัน
  5. เด็กจะยอมหรือไม่ยอมให้หมอตรวจก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหมอฟัน ซึ่งหมอฟันจะมีวิธีกล่อมเด็กเอง
  6. เตรียมของใช้จำเป็นของเด็กมาด้วย เช่น เสื้อผ้าสำรอง เสื้อกันหนาว ผ้าอ้อมสำเร็จรูป แปรงสีฟัน ยาสีฟัน

การเตรียมความพร้อมของเด็ก

  1. ก่อนมาพบหมอฟัน 1-2 สัปดาห์ หาหนังสือนิทานเกี่ยวกับการแปรงฟัน การไปพบหมอฟัน หรือ เล่นบทบาทสมมุติกันว่าไปพบหมอฟันเพื่อให้คุณหมอนับฟัน
  2. เด็กควรอยู่ในช่วงที่ร่างกายแข็งแรงดี ไม่เจ็บไม่ป่วย ไม่ไอมากหรือมีน้ำมูกมาก ไม่มีแผลในช่องปาก
  3. ควรพามาในช่วงเช้าเพราะเป็นช่วงที่ลูกอารมณ์ดี และมาก่อนเวลานัดหมายเพื่อให้ทำความคุ้นเคยกับสถานที่
  4. ให้ทานอาหารก่อนมาทำฟันอย่างน้อย 3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้ และอาเจียน ควรพาเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนเข้าพบหมอฟัน

เอกสารอ้างอิง

1.อ.ทพญ. ชุติมา อมรพิพิธกุล. 2560. “ลูกรักกลัวหมอฟัน”. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
2.ทพญ.นราวัลลภ์ เชี่ยววิทย์. 2560. ทำฟันในเด็ก น่ากลัวจริงหรือ!(2). งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3.สมาคมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย. 2 สิงหาคม 2558.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ. สายศุภี อารยสันติวงษ์
งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช

ติดต่อเราที่ ปุณณกัณฑ์ทันตแทย์

ปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา ทีมงานปุณกัณฑ์