คำถามที่พบบ่อย

เลือกหัวข้อคำถาม

คำถามเกี่ยวกับจัดฟัน

 • ค่าวางแผนการรักษาจัดฟัน จะเริ่มเมื่อคนไข้ตัดสินใจเริ่มจัดฟันเเล้วเท่านั้น
 • ดังนั้นกรณีอยากปรึกษาก่อน ไม่มีค่าปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันในครั้งแรก

 • มีเพียงค่าเครื่องมือปลอดเชื้อ 60 บาท

 • ทางคลินิกแนะนำให้นัดไว้ก่อน เพื่อทางคลินิกจะเช็คคิวคุณหมอที่ว่างตรงกันกับคนไข้
 • คุณหมอจะรักษาคนไข้ที่นัดไว้แล้วก่อน คนไข้ walk in ยังสามารถรอตรวจและปรึกษาได้เช่นกัน

หากคนไข้ต้องการจัดฟันกับเพื่อนที่แนะนำมา สามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่เพื่อหาตารางนัดที่ตรงกับความต้องการได้

ปัจจัยที่สำคัญ เราควรเลือกจัดฟันกับคุณหมอที่มี ตารางลงทำงานตรงหรือ ใกล้เคียงกับเวลา ที่เราสามารถจัดเวลาลงตัว มาได้สะดวก เป็นปัจจัยแรกก่อน เมื่อนัดมาพูดคุยแผนการรักษา ท่านยังสามารถตัดสินใจอีกครั้ง หรือก่อนเริ่มการติดเครื่องมือ (หากมีความจำเป็นว่าอยากเปลี่ยนไปปรึกษาคุณหมอท่านอื่น ด้วยเหตุผลใดสามารถแจ้งกับทางคลินิกได้ค่ะ)

ที่นี่ มีคุณหมอจัดฟันหลายท่าน และจบเฉพาะทางจัดฟันทั้งหมดค่ะ การรักษาจึงเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาที่ต้องผ่านการรับรองจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน ทุกท่าน (หลังจากปรึกษาแล้ว ท่านสามารถขอชื่อ คุณหมอเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ ช่องทาง https://thaiortho.org/certified-orthodontist/) คลิปแนะนำทันตแพทย์จัดฟันของเรา https://youtu.be/ivgH3uETT30

ไม่มีข้อห้ามค่ะ เพียงแต่อาจต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมมากกว่าเคสทั่วไปอยู่บ้าง ขึ้นอยู่กับแผนการรักษาแต่ละราย ท่านสามารถปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันของท่านได้

กรณีที่พร้อมจะจัดฟันในวันปรึกษา ค่าใช้จ่ายในวันแรกประมาณ 2,860 บาท ได้แก่

 • ค่า x-ray : 1,300 บาท
 • ค่าสแกนฟัน 3D : 1,000 บาท
 • ค่าปรึกษาและวางแผนโดยทพ.จัดฟันเฉพาะทาง : 500 บาท
 • ค่าเครื่องมือปลอดเชื้อ 60 บาท

หากปรึกษายังไม่ตัดสินใจจัดฟัน ไม่มีค่าปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันในครั้งแรก
มีแค่ค่าเครื่องมือปลอดเชื้อ 60 บาท

จัดฟันเริ่มต้นที่ 40,000-50,000 บาท ผ่อนชำระรายเดือน จะมีการแบ่งจ่าย4,000 จำนวน 4 ครั้ง และครั้งถัดไปครั้งละ 1,000 บาท จนกว่าจะเสร็จการรักษา หรือครบวงเงินที่ทันตแพทย์จัดฟันแจ้งไว้ มีการแบ่งจ่ายดังนี้

 • เดือนที่ 1 ติดเครื่องมือบน 4,000 บาท (หากต้องการติดบน-ล่าง พร้อมกัน 8,000บาท)
 • เดือนที่ 2 ติดเครื่องมือล่าง 4,000 บาท

 • เดือนที่ 3 ปรับลวด 4,000 บาท

 • เดือนที่ 4 ปรับลวด 4,000 บาท

  เดือนถัดไป ปรับลวดครั้งละ 1,000 บาท จนกว่าจะเสร็จสิ้นการรักษาหรือครบวงเงินตามที่ทันตแพทย์จัดฟันแจ้งไว้

  หากยังไม่เสร็จสิ้นการรักษา แต่ชำระครบแล้ว ก็จะไม่เก็บค่าปรับลวดเพิ่มอีก

  *** ยกเว้นมีเครื่องมือหลุด จะมีค่าติดครื่องมือตัวละ 300-500 บาทค่ะ

  ระยะเวลาในการจัดฟัน 2-5 ปี ขึ้นกับความยากง่ายของฟันแต่ละบุคคลด้วย หลังจากจัดฟันเสร็จ

  จะมีค่าเครื่องมือคงสภาพฟัน บน-ล่าง 5,000 บาท

ติดเครื่องมือจัดฟันได้หลังการเตรียมช่องปากเสร็จแล้ว ทางคลินิกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ควรมีรากฟันเสีย ฟันผุลึก หรือหินปูนตกค้างปริมาณมากก่อนการติดเครื่องมือ ไม่สนับสนุนให้ติดเครื่องมือจัดฟันทั้งที่ยังมีเหงือกอักเสบมาก มีรากฟัน หรือฟันผุที่ไม่ได้อุด เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของคนไข้ในระยะยาว ยกเว้นกรณีที่คุณหมออาจมีฟันที่ส่งถอนภายหลังติดเครื่องมือ ซึ่งคุณหมอจะแจ้งให้ทราบเป็นแต่ละเคสไป

ส่วนใหญ่คุณหมอจะแนะนำให้ติดฟันบนก่อน เพื่อให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับเครื่องมือ แรงเคลื่อนฟัน ในบางกรณีอาจจะติดเครื่องมือบนล่างพร้อมกัน เพื่อช่วยแก้ไขการสบฟันให้สำเร็จได้เร็วขึ้น ทั้งนี้สามารถปรึกษาคุณหมอเป็นรายบุคคลได้ค่ะ

คนไข้ย้ายเคสมานั้น มีการสบฟันขณะจัดฟันมาแล้วที่แตกต่างกันมาก บางรายใกล้เสร็จ/บางรายยังต้องแก้ไขอีกมากดังนั้น ค่าใช้จ่ายจึงต่างกันไป คุณหมอจะประเมินค่าใช้จ่ายให้ทราบในวันที่นัดปรึกษา ในส่วนของการปรึกษาจัดฟันหากยังไม่ตัดสินใจจะไม่มีค่าใช่จ่ายในส่วนนี้

มีเพียงค่าเครื่องมือปลอดเชื้อ 60 บาทเท่านั้น

สิ่งที่ควรเตรียมมาในวันปรึกษาจัดฟันต่อ

 • จดหมายส่งตัวจากทันตแพทย์จัดฟันท่านเดิม
 • โมเดลหรือภาพสแกนฟัน3D ก่อนจัดฟัน
 • ข้อมูล x-ray

(หากไม่มีเอกสารข้างต้นสามารถนัดเข้ามาปรึกษาทันตแพทย์ก่อนได้เช่นกันค่ะ)

คำถามการเตรียมช่องปากก่อนจัดฟัน

ท่านสามารถเตรียมช่องปาก อุดฟัน ขูดหินูปน ผ่าฟันคุด หรือถอนฟัน ตามสิทธิ์รักษาพยาบาลของท่านได้ แต่ต้องแจ้ง ทันตแพทย์จัดฟันทราบทันทีเมื่อปรึกษาเสร็จ เพื่อที่จะให้ข้อมูลแก่ท่าน นำไปรักษาได้อย่างถูกต้อง สามารถเลือกเคลียร์ช่องปากที่คลินิกได้สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากมีข้อมูล เพื่อเตรียมช่องปากของท่านให้พร้อมกับการติดเครื่องมือจัดฟันได้เร็วและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ในระบบของทางคลินิก ทำให้สะดวกในการประสานงาน

การเคลียร์ช่องปากก่อนการทำการจัดฟัน ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของเหงือกและฟันเพื่อให้ฟันแข็งแรง พร้อมสำหรับการจัดฟันอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดปัญหาระหว่างการจัดฟัน

การเคลียร์ช่องปาก อาจไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดทีเดียว แต่บางอย่างก็จำเป็นต้องทำให้เรียบร้อยก่อนติดเครื่องมือ ทันตแพทย์จัดฟันจะแจ้งอีกครั้งในวันที่มาปรึกษา หากคนไข้ต้องการเร่งเคลียร์ช่องปาก สามารถปรึกษาทีมแอดมินของเราเพื่อช่วยวางแผนการรักษาได้

คำถาม ผ่าตัดร่วมจัดฟัน

กรณีจัดฟันในเคสผ่าตัดขากรรไกร 60000-75000 บาท โดยประมาณขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเคส

ค่าผ่าตัด (ขึ้นกับคุณหมอผ่าตัด) โดยประมาณอยู่ที่ 100,000-250,000 บาท
( เริ่มต้นขากรรไกร ละประมาณหนึ่งแสนบาท)

บางเคส อาจสามารถจัดฟันอย่างเดียวได้ แต่บางเคส หากไม่ผ่าตัดขากรรไกรร่วมด้วย อาจไม่สามารถจัดฟันได้เช่นกัน ขึ้นกับ ลักษณะขากรรไกร การเรียงตัวของฟันและปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการนัดตรวจ และประเมิน แผนการรักษาเบื้องต้น และในวันนัดท่าน สามารถปรึกษา ทพ.เพื่อขอความเห็นเพิ่มเติมได้

คำถามเกี่ยวกับการผ่าฟันคุด

ราคาเริ่มต้นซี่ละ 2,000 บาทค่ะ เคสยาก อาจจะประมาณซี่ละ 4,500 บาท ขึ้นกับความยากง่าย
ความยากง่าย จะประเมินได้จากผลเอกซเรย์ ดูทิศทางทั้งที่ตัวฟัน รากฟันและความระดับฟันประกอบกันค่ะ สามารถสอบถามทันตแพทย์ก่อนรักษาได้

หลังผ่าฟันคุดเหงือกอาจจะบวมได้ประมาณ 2-3 วันแรก อาจจะมีอาการปวดบ้างเล็กน้อย แนะนำให้ทานยาตามที่ทันตแพทย์สั่ง อาการต่างๆ จะค่อยๆ ดีขึ้น หากทันตแพทย์เย็บแผลไว้ จะต้องมาตัดไหม ตามนัดประมาณ 7-10 วันหลังจากผ่าฟันคุด

จำเป็น เมื่อฟันคุดเริ่มก่อปัญหา หรือผลเอ็กซ์เรย์แสดงตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น ทำให้ฟันซี่ข้างเคียงผุ, เหงือกอักเสบ, อาจเกิดถุงน้ำในกระดูกขากรรไกรได้ อย่างไรก็ดี ฟันคุดบางซี่ไม่ต้องถอนออกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์

คำถามเกี่ยวกับประกันสังคม

ใช้สิทธิ์ประกันสังคมที่คลินิกปุณณกัณฑ์ทันตแพทย์ได้ เพียงนำบัตรประชาชนมาด้วยในวันนัดเพื่อตรวจเช็คสิทธิประกันสังคมของท่าน ท่านจะสามารถใช้บริการ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายภายในงบ 900 บาท

หากมีส่วนเกินก็เพียงชำระส่วนเกินที่คลินิกค่ะ

คนที่สามารถเบิกทำฟันกับสิทธิประกันสังคมได้ จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เท่านั้น (ไม่รวมผู้ประกันตนมาตรา 40) โดยต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเดือนที่เข้ารับบริการทำฟัน

จัดฟันไม่สามารถเบิกประกันสังคมได้ ยกเว้นในขั้นตอนเคลียร์ช่องปาก เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด

คำถาม การใช้สิทธิประกันสังคมในการทำฟันปลอม

ให้สิทธิผู้ประกันตนในการเบิกฟันฟลอมภายในเวลา 5 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

1. ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน
– ฟันปลอมจำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
– ฟันปลอมจำนวนมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

2. ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก
– ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)
– ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)

กรณีฟันปลอม คนไข้ต้องยื่นเอกสารกับสำนักงานประกันสังคมด้วยตนเองภายในเวลา 2 ปี นับจากวันที่ปรากฎในใบรับรองแพทย์ โดยทางคลินิกจะออกเอกสารให้แก่คนไข้เพื่อยื่นแก่ประกันสังคม

สิทธิประกันสังคมในการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด สามารถเบิกได้ 900 บาทต่อปี ส่วนฟันปลอมจะเบิกได้ทุก 5 ปี

กรณีฟันปลอม คนไข้ต้องยื่นเอกสารกับสำนักงานประกันสังคมด้วยตนเองภายในเวลา 2 ปี นับจากวันที่ปรากฎในใบรับรองแพทย์ โดยทางคลินิกจะออกเอกสารให้แก่คนไข้เพื่อยื่นแก่ประกันสังคม

สิทธิประกันสังคมในการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด สามารถเบิกได้ 900 บาทต่อปี ส่วนฟันปลอมจะเบิกได้ทุก 5 ปี

ติดต่อเราที่ ปุณณกัณฑ์ทันตแทย์

ปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา ทีมงานปุณกัณฑ์