คำแนะนำหลังการขูดหินปูนและรักษาโรคเหงือก

ข้อควรทราบและปฏิบัติภายหลังการขูดหินปูนและรักษาโรคเหงือก

  1. อาจมีอาการเจ็บ หรือเสียวฟันเล็กน้อย หลังการขูดหินปูนแต่จะหายได้เอง (ประมาณ 1-2 ชั่วโมง)

  2. ถ้ามีเลือดซึมบริเวณเหงือก ไม่ต้องตกใจให้บ้วนปากด้วยน้ำเกลืออุ่นๆ เลือดควรจะหยุดเองใน 1-2 ชั่วโมง

  3. หลังการขูดหินปูนแล้ว ให้ทำความสะอาดฟันตามปกติแต่ควรใช้แปรงขนอ่อนและแปรงเบาๆ

  4. พยายามทำความสะอาดฟันให้สะอาดทุกซี่ เพื่อป้องกันการเกิดหินปูนใหม่

  5. แปรงฟันอย่างถูกวิธีและใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำวันละ 2 ครั้ง นานครั้งละ 3-5 นาที โดยใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุ

  6. ในกรณีหมอนัดให้ไปรับการรักษาเพิ่มเติม ควรไปตามนัดอย่างต่อเนื่อง

  7. โดยทั่วไป ควรนัดพบทันตแพทย์เพื่อ ขูดหินปูน ทุก 6 เดือน

ติดต่อเราที่ ปุณณกัณฑ์ทันตแทย์

ปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา ทีมงานปุณกัณฑ์