คำแนะนำหลังการ ติดเครื่องมือจัดฟัน แบบติดแน่น

ข้อควรทราบและปฏิบัติภายหลังการ ติดเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น

  1. รักษาความสะอาดฟัน และเครื่องมือจัดฟัน โดยแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อ และก่อนเข้านอนเป็นประจำสามารถแปรงฟันได้ตามปกติแต่ให้ระมัดระวังแปรงกระแทกเครื่องมือจัดฟัน
  2. อาจมีอาการปวดฟัน ฟันโยก ซึ่งเป็นอาการปกติของการจัดฟัน จะเป็นอยู่ 5-7 วัน หลังปรับเครื่องมือแต่ละครั้ง
  3. อาจมีแผลระคายเคืองหรือแผลร้อนในเกิดบริเวณลิ้นหรือกระพุ้งแก้มได้ ซึ่งเป็นอาการปกติ อาจใช้ขี้ผึ้งกันเจ็บหรือใช้สำลีชุบน้ำปิดบริเวณเครื่องมือที่คม
  4. รักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่หลุด หัก หรือบิดเบี้ยว โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่แข็งหรือเหนียว และระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเล่นกีฬาที่อาจเกิดการกระทบกระทั่งรุนแรง
  5. ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการคล้องยางดึงฟันหรือการใส่อุปกรณ์เสริมพิเศษ
  6. พยายามปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือที่ใส่ เนื่องจากเมื่อมีการดึงฟัน ย่อมเกิดความรู้สึกตึง ปวดหรือรำคาญบ้าง
  7. พบทันตแพทย์ตามวันและเวลานัดโดยสม่ำเสมอ
  8. หากเครื่องมือหลุด สามารถติดต่อทางคลินิกเช็ควันนัดเพื่อแก้ไข

ติดต่อเราที่ ปุณณกัณฑ์ทันตแทย์

ปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา ทีมงานปุณกัณฑ์