ข้อต่อขากรรไกร

ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรหรือTMD มีสาเหตุมาจากอะไร

TMD มีสาเหตุจากหลายสาเหตุ (Multifactor) โดยมากมักเกิดจากการสบฟันที่ผิดปกติ, การสบฟันกระแทก และไม่พร้อมกัน เช่น สบเพียงบางซี่, ถอนฟันไปแล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอม, ชอบนอนกัดฟัน, เคยได้รับอุบัติเหตุบริเวณศีรษะและใบหน้า, เป็นโรคข้อเสื่อม (Degenerative Arthritis) เป็นต้น

อาการที่พบได้บ่อยคือ:

  • มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการบดเคี้ยวและปัญหาข้อต่อขากรรไกร
  • มีอาการนอนกัดฟัน
  • เสียงคลิกเวลาอ้าปากหรือหุบปาก
  • อาการปวดจากการหาว การอ้าปากกว้าง หรือการเคี้ยวอาหารขากรรไกรค้าง
  • มีอาการปวดบริเวณข้อต่อขากรรไกรหน้าหู
  • ความเปลี่ยนแปลงกระทันหันของการสบกันระหว่างฟันบนและฟันล่าง
  • มีอาการอ้าปากได้น้อยและจำกัด

ทันตแพทย์สาขาใดที่ดูแลด้านนี้
" ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมบดเคี้ยว "

“ นอนกัดฟัน นอนกรน ปวดขากรรไกร อยากใส่เฝือกฟันสำหรับคนนอนกัดฟันหรือนักกีฬา ”
อาการหรือสิ่งเหล่านี้ ให้นึกถึงเรา

ติดต่อเราที่ ปุณณกัณฑ์ทันตแทย์

ปรึกษาทันตแพทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา ทีมงานปุณกัณฑ์