คำแนะนำหลังการอุดฟัน

ข้อควรทราบและปฏิบัติภายหลังการอุดฟัน

 1. ในกรณีที่อุดด้วยวัสดุสีเงิน ห้ามเคี้ยวบริเวณฟันด้านที่อุดใหม่ (ประมาณ 1 วัน) เพราะจะทำให้ฟันที่อุดไว้แตกบิ่นได้

 2. ถ้าฟันแตกบิ่นให้รีบกลับไปให้หมอฟันแก้ไข เพราะอาจทำให้ฟันซี่นั้นผุลุกลามต่อไปได้

 3. ถ้าเคี้ยว หรือกัดฟันแล้วสะดุดบริเวณฟันซี่ที่อุดได้ หรือมีอาการเสียวฟันให้กลับไปหาหมอฟันเพื่อแก้ไข

 4. ฟันที่ผุมากๆ ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการอุดฟัน อาจจะต้องใช้วิธีครอบฟัน แต่ถ้าฟันผุจนทะลุโพรงประสาทฟันต้องรักษาคลองรากฟันก่อน

 5. วัสดุฟันมี 2 ชนิด คือ
  – ชนิดที่เป็นโลหะ มักใช้อุดฟันกรามเพราะทนทานสามารถรับแรงบดเคี้ยวดี
  – ชนิดที่เป็นวัสดุที่มีสีใกล้เคียงกับฟัน (เรซิน) นิยมใช้กับฟันหน้า เพราะมีความสวยงาม

 6. หลีกเลี่ยงการใช้ฟันหน้าซึ่งอุดด้วยวัสดุสีเหมือนฟันกัดหรือแทะอาหาร เพราะอาจทำให้วัสดุอุดฟันบิ่นหรือแตกได้

 7. งดหรือลดการสูบบุหรี่ การดื่มชา กาแฟ เพราะอาจทำให้เกิดคราบสีบนวัสดุอุดซึ่งมีสีเหมือนฟันได้

 8. หลังการอุดฟัน หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น เสียวฟันเวลาเคี้ยวอาหาร ปวดฟันซี่ที่ อุด หรือวัสดุที่อุดฟันแตกหรือหลุด ให้รีบกลับมาพบทันตแพทย์

พบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจสภาพฟันที่อุดไป ว่าวัสดุอุดยังอยู่ในสภาพดี ไม่มีการผุต่อ

ติดต่อเราที่ ปุณณกัณฑ์ทันตแทย์

ปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา ทีมงานปุณกัณฑ์