บริการรักษาคลองรากฟัน

รักษารากฟัน

     การรักษารากฟัน คือ การกำจัดแบคทีเรีย และเนื้อเยื่อในบริเวณคลองรากฟันที่มีการอักเสบหรือติดเชื้อ รวมทั้งทำความสะอาด และใส่ยาฆ่าเชื้อ เมื่อปราศจากการติดเชื้อ คุณหมอจะอุดคลองรากฟัน และบูรณะฟันขึ้นมาใหม่ด้วยการ อุดฟัน หรือการทำครอบฟัน เพื่อให้ฟันของคุณกลับมาสวยงาม ใช้งานได้ตามปกติเช่นเดิม

ลักษณะของฟันที่ต้องรักษาราก

  1. ฟันผุที่ลึกมากจนทะลุโพรงประสาทฟัน
  2. ฟันที่มีการเปลี่ยนแปลงสีไปจากเดิมที่เกิดจากฟันตาย
  3. ฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ บิ่น ร้าว แตก ลึกถึงโพรงประสาทฟัน

ขั้นตอนการรักษารากฟัน

  1. การรักษารากฟันทันตแพทย์จะทำร่วมกับการฉีดยาชา โดยใช้แผ่นยางบางๆ เพื่อแยกฟัน (Rubber dam) ที่มีปัญหาออกจากฟันอื่น
  2. กรอฟันเปิดช่องเพื่อนำส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อ เส้นประสาทฟันที่ติดเชื้อหรือตายแล้วออกมา
  3. ทันตแพทย์จะทำการล้างทำความสะอาดคลองรากฟันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยปกติการรักษารากฟันจะทำประมาณ 2-3 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าเชื้อโรคและเนื้อฟันที่อักเสบออกหมดแล้ว
  4. ทำการอุดปิดคลองรากฟัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำ บูรณะตัวฟันด้วยวัสดุอุด หรือทำครอบฟันตามที่ทันตแพทย์แนะนำ

* การทำความสะอาดคลองรากฟัน ปกติจะใช้เวลาประมาณ 1-3 ครั้ง

ทั้งนี้ขึ้นกับสภาวะการติดเชื้อของฟันแต่ละซี่ *

ค่าบริการรักษาคลองรากฟัน

ติดต่อเราที่ ปุณณกัณฑ์ทันตแทย์

ปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา ทีมงานปุณกัณฑ์